Aktualności

W miesiącu maju, egzamin kwalifikacyjny, wyjątkowo, odbędzie się w drugi wtorek miesiąca tj. 09.05.2023, godzina 15:30

Aktualności

Opłaty za egzaminy w 2023 r. przedstawiają się następująco:

1.01.2023 - 30.06.2023
  • Opłata za egzamin - 349,00 zł
  • Opłata za duplikat świadectwa - 104,70 zł
1.07.2023 - 31.12.2023
  • Opłata za egzamin - 360,00 zł
  • Opłata za duplikat świadectwa - 108,00 zł

Usługi

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną. Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.

Oferowane usługi