Współpraca

01.02.2011

       Koło Zakładowe SEP przy APATOR S.A. uczestniczy w organizowaniu zawiedzania firmy APATOR S.A. oraz APATOR CONTROL dla studentów, uczniów szkół technicznych, kolegów z innych kół i oddziałów SEP oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem profilu produkcji
i wyrobów.
       Nasze koło współpracuje również z innymi kołami Oddziału Toruńskiego SEP na płaszczyźnie technicznej jak i itegracyjnej.