Historia oddziału

Odrobina historii Koła

       Koło Zakładowe SEP przy Zakładzie Sieci Elektroenergetycznych w Toruniu przy Pl. Fryderyka Skarbka 7/9 powstało 8 stycznia 1954r. Na powstanie koła na pewno miała wpływ działalność pierwszych dyrektorów zakładu, którzy byli niegdyś pracownikami Elektrowni Krajowej Gródek i członkami SEP-u przedwojennego, byli to Łucjan Paschke i Zdzisław Bitner. Jednakże koło powstało gdy dyrektorem zakładu był Władysław Kujawa. Nie natrafiono na dokumenty świadczące kto założył koło, jednak taka działalność musiała być zaakceptowana przez dyrektora zakładu i można przypuszczać, że to właśnie Władysław Kujawa był pierwszym przewodniczącym Koła przy ZSE w Toruniu. Koło liczyło ówcześnie 19 członków między innymi byli to: Jan Bielecki, Władysław Mazurek, Leszek Małecki i Kazimierz Wach.
       Ostanie zebranie Koła pod nazwą Koło zakładowego w Zakładzie Sieci Elektrycznych odbyło się 27.02.1958r. Do Koła należało wtedy już 36 członków. Po połączeniu Zakładu Sieci Elektrycznych z Zakładem Zbytu Energii Elektrycznej i elektrowniami miejskimi w kwietniu 1958r. utworzono Zakład Energetyczny w Toruniu. W związku z tym koło przekształciło się w KZ Zakładu Energetycznego w Toruniu i pod taką nazwą funkcjonowało do 2005r. ZE Toruń w 1993r. został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakład Energetyczny Toruń S.A., a później w 2005r. wszedł w skład Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. (obecnie Energa-Operator S.A.). Dziś Koło nosi nazwę Koło Zakładowe SEP przy Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu i w swoich szeregach ma 110 członków.


PONIŻEJ KILKA ZDJĘĆ PAMIĽTKOWYCH:


Od lewej: Jan Bielecki, Władysław Wyborski, Jerzy Sołoniewicz, Marian Teliński, w głębi: Leszek Małecki


Od lewej: Zdzisław Tuora, Kazimierz Wach,
Od lewej: Jerzy Sołoniewicz, Alojzy Mielcarek, Janusz Wrzecionkowski, Krzysztof Nagórski, Kazimierz Kaczyński. Nagrody wręcza: Tadeusz Bielecki


Od lewej: Ryszard Szaładziński, Od prawej: Henryk Błaszkiewicz, Narcyz Zalewski


Od lewej: Edmund Sawicki, Lidka Wesołowska, Irena Butrym, Janusz Wrzecionkowski, 1981 rok


Od lewej: Jadwiga Bšk, Jolanta Nowicka, Janusz Chwalisz, Jan Gajewski, Ryszard Michniewski, Jerzy Sołoniewicz


Od lewej: Feliks Szmak, Irena Butrym, Alojzy Kra?niewskiOd prawej: Piotr Błędzki, Maria Tesar, Zdzisław Tuora