Podstawowe informacje

01.01.2014

W dniu 01.01.2014r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole OT SEP przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Prezesem Koła na kadencję 2014-2017 została kol. Justyna Bojarczyk. Członkami Zarządu Koła zostali: - Zbigniew Dąbrowski - skarbnik - Jerzy Dąbrowski - sekretarz - Katarzyna Rzuchowska - sekretarz - Stanisława Szybist – Szameta - członek - Krzysztof Handzel – członek - Artur Żebrowski – członek - Bartosz Lewandowski - członek Członkami Komisji Rewizyjnej Koła zostali: - Wiesław Wiśniewski - Marianna Laurentowicz - Zdzisław Kukowski - Radosław Malinowski