Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP pragnie wyjść na przeciw Państwa potrzebom ograniczenia kosztów pobieranej energii elektrycznej poprzez:

 1. Analizę i doradztwo w zakresie zmian zapisów umownych w zakresie mocy zapotrzebowanej (umownej) a rzeczywiście pobieranej i zmniejszenie opłat za:
  • moc umowną
  • przekroczenie mocy umownej (moc przekroczoną)
 2. Analizę poborów energii elektrycznej i propozycję zmian w zakresie wyboru taryf jedno, dwu lub trójstrefowych
 3. Analizę opłat za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej (opłata za niedotrzymanie tg fi) względnie opłaty za wysył energii biernej pojemnościowej i zmniejszenie opłat z tego tytułu
Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP przewiduje w tym zakresie:
 • doradztwo i przeprowadzenie zmian zapisów umownych w ramach udzielonego pełnomocnictwa jednorazowego lub stałego
 • własny udział finansowy w przypadku konieczności poniesienia wydaków po stronie Państwa sieci elektroenergetycznej czy instalacji
 • Państwa spłata i przejęcie docelowe nowych elementów Państwa sieci elektroenergetycznej czy instalacji odbywać się będzie na podstawie obustronnie podpisanej umowy i tylko z efektów osiągniętych z naszych analiz
 • Państwa efekty będą wzrastały sukcesywnie w ramach czasu trwania umowy
Ośrodek Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP gwarantuje w tym zakresie:
 • zachowanie tajemnicy w zakresie udostępnionych danych
 • osiągnięcie wspólnie efektów:
  • u Państwa obniżenie kosztów energii elektrycznej
  • u nas z dodadztwa i ewentualnych inwestycji środków własnych
  • po okresie umownej eksploatacji przekazanie ww. majątku na Państwa stan za niewielką opłatą
  • po okresie umownym pełny efekt obniżenia kosztów pozostaje u Państwa

Usługi

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną. Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.

Oferowane usługi