Oddział Toruński organizuje konferencje i seminaria naukowo-techniczne związane z rozwojem techniki w zakresie m.in. energetyki wodnej, mikroelektroniki, sieci energetycznych, sterowania napędów i urządzeń elektrycznych dla górnictwa.

Nowe rozwiązania techniczne interesujące poszczególne koła były przedmiotem licznych prelekcji. Poznanie procesów technologicznych w firmach, instalacji energetycznych oraz elektrowni umożliwiały częste wycieczki kół i oddziału w kraju i za granicą.

Oddział jako instytucja szkoląca i egzaminująca w zakresie uprawnień elektrycznych posiada zweryfikowanych wykładowców i komisje egzaminacyjne w Toruniu i w Grudziądzu. Wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe uzyskały na szkoleniach Oddziału Toruńskiego setki elektryków.

W Oddziale są organizowane liczne prelekcje i dyskusje nie tylko o tematach technicznych, ale także relacje z ciekawych wypraw (m. in. Toruńskiej wyprawy w Himalaje z udziałem naszych członków) i egzotycznych krajów.

Z dużym zainteresowaniem spotykają się spotkania, na których dzielimy się swoimi pasjami i zainteresowaniami takimi jak kolekcjonerstwo, malarstwo itp.

Organizowane są liczne wycieczki i imprezy kulturalne nie tylko krajowe ale i zagraniczne (m. in. do Szwecji i Austrii).

Ogromną popularnością wśród członów cieszą się bale, imprezy sportowe (siatkówka, strzelanie itp.), turystyczne (np. wycieczki rowerowe m. in. ze zwiedzaniem Obserwatorum Astronomicznego w Piwnicach), kuligi, ogniska i spotkania towarzyskie.

Popularny, w owym czasie, ruch racjonalizatorski był przez toruńskie koła SEP stymulowany licznymi konkursami. Członkowie SEP aktywnie działają w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zwłaszacza w komisji oceny tematów zgłaszanych do organizowanych przez NOT konkursów: Nagrody NOT, Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia oraz konkursu na najlepszą pracę dyplomową szkół technicznych Torunia. W Oddziale Toruńskim działa Ośrodek Rzeczoznawstwa świadczący usługi w ramach ekspertyz, doradztwa i projektowania w zakresie elektryki.

Usługi

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną. Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.

Oferowane usługi