Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną.
Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.


Oferujemy usługi elektryków w zakresie:
 • badań
 • projektów
 • ekspertyz
 • doradztwa
 • wykonawstwa
W następujących branżach:
 • aparatury elektrycznej
 • wytwarzania i przesyłu energii
 • instalacji energetycznych
 • wszelkich instalacji obiektów budowlanych
 • dostaw i odbioru energii elektrycznej w zakresie jakości energii elektrycznej jak i pozostałych
 • warunków umownych
 • telekomunikacji
 • komputerowej
 • automatyki przemysłowej
 • elektroniki
 • energoelektroniki
 • napędów prądu stałego
 • napędów prądu zmiennego

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA SEP ANGAŻUJE NAJLEPSZYCH FACHOWCÓW.

JEŚLI W SWEJ DZIAŁALNOŚCI MAJĄ PAŃSTWO PROBLEMY NATURY TECHNICZNEJ LUB PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI, UPRAWNIENIAMI, NORMAMI I CERTYFIKATAMI Z DZIEDZINY ELEKTRYKI ZWRÓĆCIE SIĘ PAŃSTWO DO OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA OT SEP OFERUJĄCEGO SOLIDNE OPRACOWANIE Z GWARANCJAMI STOWARZYSZENIA.

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA OT SEP JEST JEDYNĄ UPRAWNIONĄ AGENDĄ TORUŃSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH.

Przykłady opracowań Ośrodka Rzeczoznawców z zakresu elektryki:
 • wykonanie ekspertyzy i opinii
 • prowadzenie doradztwa technicznego
 • opracowanie dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno - ruchowej i ofertowo - informacyjnej
 • pełnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego
 • uruchamianie i naprawy urządzeń i systemów elektrycznych
 • obsługa techniczna i serwisowa
 • wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych
 • wykonanie tłumaczeń technicznych
 • opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, folderów i prospektów
 • opracowanie stron www
 • szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu
 • wykonawstwo urządzeń specjalnych
 • działalność eksportowa w zakresie myśli technicznej, wyrobów, usług, pośrednictwa w eksporcie i imporcie,
 • wyceny firm i ich majątku
 • realizacja prac o charakterze technicznym, badawczym, prognostycznym i studialnym
 • prowadzenie pośrednictwa handlowego ( materiałów, wyrobów, maszyn, urządzeń i usług )
 • pośrednictwo w zagospodarowywaniu rezerw, mocy produkcyjnych , materiałów, maszyn i urządzeń
 • prowadzenie działalności pomocniczo handlowej ( niezależne odbiory jakościowe, obsługa przedsprzedażna itp.)
 • opracowanie i opiniowanie norm, przepisów, instrukcji obsługi itp.
 • udzielanie rekomendacji wyrobów i usług.
Powierzone prace wykonywane są przez zweryfikowanych rzeczoznawców i specjalistów, wysoko wykwalifikowaną kadrę wybitnych fachowców z poszczególnych specjalności. Ośrodek świadczy usługi rzetelnie, szybko, fachowo, w uzgodnionych terminach i cenach, przy konkurencyjnie niskich kosztach własnych.

W ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Toruńskiego SEP prowadzone są szkolenia ze wszystkich dziedzin elektryki, w tym kursy przygotowawcze dla dozoru, kierownictwa i pracowników eksploatacji w grupach 1, 2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1.07.2022r.

Przy Ośrodku Rzeczoznawstwa działają dwa Kwalifikacyjne Komisje Egzaminacyjne (w Toruniu i Grudziądzu), uprawnione do sprawdzania kwalifikacji pracowników eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne.
Adres Ośrodka Rzeczoznawstwa:

87-100 Toruń
ul. Piernikarska 6
tel. 509 786 036
e-mail: oddzial.torunski.sep@gmail.com


Godziny otwarcia biura OR:

Wtorek
- godz. 13:00 - 17:00
Środa, Czwartek
- godz. 9:00 - 13:00


Kierownik OR:

Henryk Lewandowski
tel. kom. 509 786 036
oddzial.torunski.sep@gmail.com


Dane do fakturowania:

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
ODDZIAŁ TORUŃSKI
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Piernikarska 6
NIP: 526-00-00-979
Nr konta: 81 2490 0005 0000 4530 6860 4590


Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa:

Roman Grzymowicz - Przewodniczący
Wiesław Wiśniewski - Członek
Krzysztof Handzel - Członek
Ośrodek szkolenia

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej / Jan Juśko tel. kom. 514 653 230 / e-mail: jan_jusko@o2.pl

Egzaminy Kwalifikacyjne

Kwalifikacyjne Komisje Egzaminacyjne

Toruń
Komisja Kwalifikacyjna Nr 259 - Przewodniczący Komisji- Jan Juśko - tel. kom. 514 653 230 - e-mail: jan_jusko@o2.pl
Zakres uprawnień KK Nr 259
Grupa 1 pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 / Grupa 2 pkt : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 / Grupa 3 pkt : 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10
Ustalone zostały stałe terminy egzaminów:
w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godz. 15.30, w Sali konferencyjnej NOT (I piętro) , Toruń, ul. Piernikarska 6

Grudziądz
Komisja Kwalifikacyjna Nr 415 - Przewodniczący – Bogumił Rozmarynowicz; sekretarz - Zdzisław Grzybiński - tel. kom. 603 538 457 - e-mail: zdzislaw.grzybinski@wp.pl
Zakres uprawnień KK Nr 415
Grupa 1 pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 i 13 / Grupa 2 pkt : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 / Grupa 3 pkt : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10
Ustalone zostały stałe terminy egzaminów:
w każdą przedostatnią środę miesiąca, o godz. 15.30, w Grudziądzu, ul. Bydgoska 11/3.

Nr konta na który należy dokonywać wpłat: 81 2490 0005 0000 4530 6860 4590

Usługi

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP prowadzi działalność usługową i szkoleniowo egzaminacyjną. Uwaga! Usługi szkoleniowo-egzaminacyjne oferowane przez Ośrodek Rzeczoznawstwa są zwolnione z podatku VAT.

Oferowane usługi